Landsforeningen Mad&Læring

Landsforeningen Mad&Læring er en nystartet forening, der aktivt skal arbejde for at udbrede viden om mad og motions betydning for børn, unge og udsatte gruppers livsvilkår; eksempelvis adfærd og indlæringsevne og psykiske lidelser som ADHD, autisme, angst og depressioner.

Landsforeningen Mad&Læring        Webmaster: Frede Bräuner · mobil 3091 3990 · info@madoglaering.dk